Olle Gällmo

en spelman,

hans musik

Soloalbum (med vänner) - "med pipan i säcken"
(AWCD-61, 2008)

Duo Gällmo Branschke - "Double Yolks"
(LC05699, 2019)

och hans pipa